Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra2022. július 06. | Ma Csaba napja van.

Keresés

Találatok a következő kifejezésre: bemutatkozás

Cikkek

30
01
2021

"A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség." Gárdonyi Géza

Kiskunhalas Város új óvodája a Kertvárosi Óvoda 2021. február elsején nyitja meg kapuját. A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával valósult meg a „Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése” elnevezésű több mint 336 millió forintos projekt.

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák székhelye az új Kertvárosi Óvoda, amely modern, a kor igényeinek mindenben megfelelő, szép épület, 3 csoportoszobával, tornateremmel, fejlesztő,- nevelő,- és orvosi szobával, irodával, szülői fogadóval, gyermek és felnőtt mosdókkal és tágas udvarral rendelkezik. 

A nevelő-oktató munkát 4 óvodapedagógus, 3 szakképzett dajka és 1 pedagógiai asszisztens látja el. Munkánkat segíti még heti rendszerességgel fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus. Intézményünk önkormányzati óvodaként 3  gyermekcsoporttal - Pillangó, Pitypang, Margaréta - működik. Pedagógiai programunk tükrében a környezet megismerése, megóvása és az egészséges életmódra nevelés a fő feladatunk. Célkitűzéseink egy gyermekközpontú, minden területen az óvodás korosztály érdekeit szolgáló intézmény működtetése és a gyermeki személyiség olyan szintű kibontakoztatása, amire építeni lehet a későbbi életszakaszban is.

"A mindennapi munkánk során olyan gyermekeket szeretnénk nevelni az óvodai élet végére akik, jókedvűek, optimisták, tudnak örülni önmaguk és társaik sikerének, együttműködőek játékban és egyéb tevékenységekben. Szívesen kommunikálnak, a konfliktusaikat agresszió nélkül oldják meg, mások problémái iránt érzékenyek, segítőkészek, nyitottak, érdeklődőek, koruknak megfelelően óvják, védik környezetüket, felfedezik, értékelik a szépet, a helyes-, helytelen viselkedésről, tevékenységről képesek reálisan ítéletet alkotni.  A legfontosabb a SZERETET. Szeretni csak az tud, aki maga is szeretetet kapott. Az óvodában meg van az idő arra, hogy beszélgessünk, meghallgassuk a gyermekek problémáit, együtt örüljünk, nevessünk, feledve a körülöttünk lévő gondokat. Kötelességünknek érezzük, hogy megerősítsük gyermekeinkben azoknak a tulajdonságoknak a csíráit, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megállják a helyüket az életben és eligazodjanak a körülöttük lévő világban." Pedagógiai Programunk

20
02
2018

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák hat óvodából álló intézményegység, székhelye a Kertvárosi Óvoda, Kiskunhalas Város új óvodája. Három óvoda a városközpontban helyezkedik el (Ady Endre Utcai Óvoda, Vasút Utcai Óvoda, Szilády Áron Utcai Óvoda), egy óvoda, az Átlós Úti Óvoda a város déli részén található, etnikai kisebbség által sűrűn lakott területen, amely könnyen megközelíthető a szülők számára. A hatodik óvodánk a Vackor Óvoda, amely Pirtón működik.

Az óvodák elhelyezkedése hozzásegíti a családokat, hogy gyermekeiket rendszeresen tudják óvodába járatni. A város nyugati részéről, a kertvárosból valamint a külterületről (Alsóöregszőlők, Felsőöregszőlők, Baki kastély, kopolyai útról, stb.) sok kisgyermek jár óvodáinkba.

  • Az óvodai intézmény személyi ellátottsága számszerűség és képzettség tekintetében megfelel a törvényi előírásoknak, biztosított a pedagógiai célok megvalósítása. A törvényi előírásokat betartva minden óvodai csoporthoz 2 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, és 1 szakképzett dajka tartozik, valamint óvodaegységünknél pedagógiai asszisztenseket alkalmazunk. Nevelőtestületünk jól szervezett, összeszokott, igényes nevelőközösség. A szakmai munkavégzés színvonalát nagymértékben befolyásolja a testület szilárd normarendszere, amely hosszú évek alatt csiszolódott össze. A kollégák rendelkeznek a megfelelő szakmai ismeretekkel és magas szintű pedagógus hivatástudattal. Munkájukat nagyfokú lelkesedéssel végzik. Törekednek a munkafegyelem betartására, tartósan távol csak indokolt esetben vannak. A kollégák többletfeladatok elvégzésére motiválhatók, munkai dejükön túl is vállalnak feladatokat a gyermekekért. 

Két fejlesztő pedagógus segíti a hat óvodában a nagycsoportosok fejlesztését, felkészítését az iskolai életre. Ez nagy segítség az óvodapedagógusok és a szülők számára is. Lehetőség van a személyes kapcsolatfelvételre, a fejlesztő pedagógusok által szakmai segítségadásra a szülők részére a gyermekük fejlesztése érdekében. Az intézmény működését segíti még 4 fő szakképzett fűtő- karbantartó, kiknek a munkája szintén nagyon fontos az óvodáink működéséhez. Óvodai egységünknél 1 óvodatitkár végzi mind a hat óvoda nyilvántartását a gyermekekről és a dolgozókról is.

Az intézményben 4 aktívan működő munkaközösség van, melyek a következők:


  1. Óvodai dokumentumokat felülvizsgáló és előkészítő munkaközösség
  2. Mérés, értékelés és belső ellenőrzés munkaközösség
  3. Módszertani munkaközösség
  4. Zöld óvoda szakmai munkaközösség


Ezekben a munkaközösségekben, szakmai műhelyekben azon dolgoznak a pedagógusok, hogy a gyermekek egyéni fejlesztése még tudatosabb, tudományosabb legyen a legújabb irányzatok adta lehetőségekkel együtt. Az itt folyó munka az óvodapedagógusok nevelő munkájára, mindennapjaikra kihatással van, egymástól sok jó ötletet, tapasztalatot visznek át egymás csoportjaiba.

Intézményünkben a pedagógiai munka a szülők, gyermekek, mint igénybe vevők szerint történik. A megrendelői háttér, a szülői igényeknek való megfelelés alapján felül kellett vizsgálni elképzeléseinket és ezeket át kellett alakítani az elvárásokhoz. A szülők igényeit, a fenntartó elvárásait, az általános iskolák kéréseit figyelembe véve rugalmasan alakítottuk ki, fogalmaztuk meg óvodai nevelésünk célját, feladatát. 

Nevelési alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. A komplex hatások érdekében változatos, egymásra épülő tevékenységeket biztosítunk, amely a gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, személyére, érzelmére és megismerési vágyára támaszkodik.

Óvodáink egész napos nevelést biztosító napközi-otthonos intézmények. Jelenleg a csoportok alakítását a mindenkori gyermekek korához, létszámához igazítjuk. 

Fő koncepciónk, az egészséges életmódra és a környezet megismerésére nevelés. E két területet azért választottuk, mert helyi adottságainkból fakadóan itt tudunk a legeredményesebb munkát végezni a szülők bevonásával együtt.

Valljuk: ha testileg, lelkileg, szellemileg egészséges gyermekeket akarunk nevelni, akkor elengedhetetlen feltétele környezetünk megismerése, megszerettetése, és megóvása. Abban az esetben, ha ilyen szemléletben neveljük a gyermekeket, bízunk benne, hogy számukra igazi érték lesz az egészség, és belső igénnyé válik a természet harmóniájának védelme. Ezért az egészséges életmódra nevelés és a környezet megismerésének programja ötvöződik az óvodai nevelésünkben.

04
01
2018

"A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez, hogy hisznek benne. 
Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az."
/ Tari Annamária / 


Óvodánk Kiskunhalas belvárosi részén helyezkedik el. Több mint 25 éves múltra tekintünk vissza, 1994-től működünk óvodaként. 
Csoportjaink létszáma 14-23 között mozog, heterogén (vegyes életkorú) csoportok a jellemzőek. Miután a családokkal együtt képzeljük el a gyermekek nevelését, ezért fokozottan igyekszünk a családokkal való jó kapcsolatot megteremteni és fenntartani.
Óvodánk egyéni arculatát az itt dolgozók egységes szemlélete, valamint az itt tevékenykedő emberek azonos szándéka adja. Közös és mindent e szándék alá rendelő elveink a következők:
- a gyermeki jogok és a gyermeki személyiség tiszteletben tartása;
- a gyermekekkel való fejlesztő, tudatosan tervezett törődés;
- az eltérő fejlődési ütem figyelembe vétele, az egyéni fejlődés biztosítása;
- elfogadás, tisztelet, megbecsülés;
- a törekvés, hogy minden gyermeki tevékenység az egyéni örömön túl a közös élményt erősítse, szolgálja.
A gyermekek nyelvén jól értő szakemberekként abban biztosak vagyunk, hogy rövidebb vagy kicsit hosszabb idő alatt, de előbb-utóbb minden gyermekeket el tudunk varázsolni. Halljuk, látjuk, hogy a gyermekeink szeretnek az óvodában lenni, együtt játszani velünk és kis társaikkal. Olyan szabályokat állítunk fel, melyek segítik a gyermekeknek a világban való eligazodást, a biztonságos együttlétet. 
Varázserőnk azonban nem hathat minden felnőttre, (tudják, az emberek különbözőek, más-más értékeket tartanak fontosnak), ezért Önöknek, kedves Szülők, azt szeretnénk javasolni, hogy csak akkor válasszák gyermekeik számára óvodánkat, ha egyetértenek elveinkkel, módszereinkkel. 
Büszkék vagyunk eredményeinkre is, melyeket elértünk, óvodásainkra, akiknek fejlődése, ragaszkodása nap, mint nap örömforrás számunkra. Büszkék vagyunk a minket már ismerő szülők kedves, megelégedett mondataira, és ajánlásaikra, melyet rólunk Önöknek mondanak. Tisztában vagyunk azzal, mekkora felelősség az Önök gyermekeit óvni, fejleszteni, vele a világ óvodából látható részét megismertetni, vagy éppen megfelelni annak a gyermekbarát képnek, amit rólunk hallottak, hogy "jó óvoda vagyunk". Megfelelni annak, hogy mindig a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt; hogy környezetüket úgy alakítjuk, hogy abban sok élményt, tapasztalatot szerezzenek; hogy együtt tudunk Önökkel működni azért, hogy gyermekeik megállják majd helyüket az iskola elvárásaival szemben.

27
11
2017

„ A korai nevelés a legfontosabb.

    Amit az ember gyermekként lát,

   az segíti egész életében,

  hogy jó felé orientálódjék.”

              ( Brunszvik Teréz)



Óvodánk a városközpontjában helyezkedik el és napközi otthonos nevelést lát el. A nevelő-oktató munkát 4 óvodapedagógus, 3 szakképzett dajka és 1 pedagógiai asszisztens látja el. Munkánkat segíti még heti rendszerességgel fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus.

Intézményünk önkormányzati óvodaként 2 vegyes életkorú gyermekcsoporttal működik. Gyermekeink többsége hátrányos helyzetű, a város nyugati részéről és ahhoz kapcsolódóan a környező tanyavilágból járnak óvodánkba.

Pedagógiai programunk tükrében a környezet megismerése, megóvása és az egészséges életmódra nevelés a fő feladat.  Célkitűzéseink egy gyermekközpontú, minden területen az óvodás korosztály érdekeit és felzárkózását szolgáló intézmény működtetése és a gyermeki személyiség olyan szintű kibontakoztatása, amire építeni lehet a későbbi életszakaszban is.

Óvodánkra a nyitottság jellemző, a szülők betekintést nyerhetnek a csoportokban folyó nevelőmunkába. Legalapvetőbb módszereink a napi szintű kapcsolattartás, nyílt nap, fogadó óra, szülői értekezlet, ünnepélyek, rendezvények, kirándulások.

Elnyert címeink: „ZÖLD ÓVODA”   

                            „MADÁRBARÁT ÓVODA”

27
11
2017

,,Egy magocska jó helyre ültetve, megfelelően táplálva sudár fává terebélyesedhet, 

rossz körülmények közt pedig csenevész bokrocska marad.”

Szendi Gábor



Kedves Szülők! 

Köszönjük, hogy érdeklődnek óvodánk iránt! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk óvodánkat.

Két csoporttal működünk: kis-középső vegyes csoport, melyben a játékos ismeretszerzés mellett a magyar nyelv gyakorlása és a szocializációs képességek fejlesztése szerepel kiemelt feladatként, valamint a felzárkóztatási programok magas szintű megvalósítása. A nagycsoport emellett a hatékony iskolára való felkészítést célozza meg. Lényeges számunkra a családias, szeretetteljes óvodai légkör biztosítása, olyan harmonikus és egészséges környezet megteremtése, ahol minden gyermek jól érzi magát.

Csoportszobáink tágasak, világosak, esztétikusak, és a gyermekek igényeinek megfelelően vannak berendezve. Udvarunkon új, modern játékok találhatóak, mászókák, csúszdák, hinták, babaház, és egyéb játékeszközök szolgálják a gyermekek mozgásának fejlesztését.

Szakmai munkánk biztosítéka, hogy a gyermekek életkorához igazodó tárgyi feltételekkel és gyermekszerető, nyitott, jól képzett munkatársakkal rendelkezünk. Az óvónők munkáját szakképzett, kedves, odafigyelő dajkák segítik. Nevelőmunkánk során célunk, hogy örömteli tartalmas óvodáséletet biztosítsunk gyermekeinknek, és a családokkal együttműködve a gyermekekből a világra rácsodálkozni tudó, nyitott, érdeklődő, harmonikus személyiséget neveljünk. A szülőkkel partneri kapcsolatra törekszünk, tekintettel vagyunk a családban kialakult kulturális, világnézeti, etnikai hagyományokra.

27
11
2017

,,A gyermek olyan,
mint egy pillangó a szélben. 
Néhány magasabbra tud repülni,
mint mások, de mindegyik
a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű."
( ismeretlen szerző)


Az Ady Endre Utcai Óvoda a város központjában helyezkedik el. 1979-óta működik óvodaként. Intézményünk 2016 őszén megszépült, az épületen és környékén teljes körű felújítást végeztek. Az óvoda három csoporttal működik. Termeink szép tágasak, világosak, megfelelő teret biztosítanak a gyermekeknek a napi elmélyült tevékenységekhez. Csoportszobáink felszereltsége, változatos eszközei, bútorai lehetővé teszik a nyugodt és elmélyült játék kialakulását, melyhez szeretetteljes, vidám légkör biztosítunk. Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink jól érezzék magukat, szeressenek óvodába járni.
Óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítője a gyermekek iskolába lépéséig.  Célunk, elősegíteni az óvodás korú gyermek harmonikus fejlődését és nevelését, a személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését, az esélyegyenlőség megteremtését az egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A gyermekek fejlődésének legfontosabb színtere a játék, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játék biztosítására.   Kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést és a gyermekek környezettudatos magatartásának alakítását.  Anyanyelvünk ápolását is előtérbe helyezzük a mindennapjainkba, valamint arra törekszünk, hogy óvodásaink megismerkedhessenek a népi hagyományainkkal.
Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztésére, melyet sok játékkal, verssel, mesével, dallal, illetve sokszínű tevékenységekkel valósítunk meg. 
Óvodánkban fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus külön foglalkozáson segíti a gyermekek fejlesztést, felzárkóztatását.
A szülők igényeit, kéréseit figyelembe véve hittan-, néptánc-, úszás-, angol nyelvoktatást tudunk biztosítani óvodásaink számára.
Udvarunk árnyékos, jól felszerelt, lehetőséget biztosít a gyermekek napi mozgás igényének, szabadban történő játékának kielégítésére.
Elengedhetetlennek tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, a folyamatos kapcsolattartást. Nyitottak vagyunk a családok felé, betekinthetnek a mindennapjainkba, részt vehetnek közös programjainkon, ünnepségeinken. Vidám műsorokkal, ünnepségekkel kirándulásokkal, sétákkal, egyéb programokkal színesítjük gyermekeink életét. 

Hol vagyok? Aktualitások

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák

6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 4
06-77/421-812
adyovoda @ freemail.hu